Aktualności

Zostań częścią naszego Zespołu!

14 / 06 / 2023

Rzuć światło na pracę w teatrze! Szukamy elektroakustyka - opertaora światła i dźwięku

Ogłoszenie o naborze

Stanowisko: Elektroakustyk

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę na stanowisko elektroakustyka w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa na okres próbny.

Zakres czynności m.in.:

 • przygotowanie i obsługa w szczególności światła i urządzeń audiowizualnych oraz dodatkowo nagłośnienia  w trakcie prób i spektakli;
 • montaż i demontaż urządzeń w szczególności oświetleniowych i audiowizualnych  w celu przygotowania spektakli i innych wydarzeń artystycznych, w tym praca na wysokości pow. 3 m;
 • współpraca z reżyserami w opracowywaniu scenariusza świateł, projekcji audiowizualnych oraz muzyki poszczególnych spektakli;
 • utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych i sprzętu akustycznego w Teatrze (w tym w szczególności m.in. ewidencjonowanie i bieżące zaopatrzenie);
 • bieżące przeglądy, konserwacja i drobne naprawy urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych i elektrycznych;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego;
 • obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego;
 • dbałość o wykorzystywany sprzęt teatru, jego odpowiedni transport i magazynowanie;
 • realizacja zgodnej z BHP eksploatacji urządzeń technologii scenicznej;
 • dbanie o estetykę sceny podczas prób i przedstawień;
 • inne prace techniczne, w tym montaż drobnej scenografii do spektakli;
 • współpraca z pozostałymi pracownikami Teatru, głównie z pracownikami Działu Techniczo-Administracyjnego.

Inne wymagania:

 • wykształcenie min. średnie (szkoła o profilu elektrycznym, elektronicznym),
  uprawnienia SEP E;
 • posiadanie min. podstawowych umiejętności w zakresie realizacji światła;
 • dyspozycyjność – praca w systemie równoważnego i przerywanego czasu pracy, w godzinach popołudniowych i w weekendy oraz niekiedy praca na wyjazdach;
 • gotowość do podróży służbowych.

Cechy:

komunikatywność, dojrzałość emocjonalna, zdolność analitycznego myślenia  i planowania, samodzielność, wysoka kultura osobista, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

Warunki pracy:

 • w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • miejsce świadczenia pracy: Teatr Lalek Banialuka Bielsko-Biała ul. Adama Mickiewicza 20;
 •  istnieje możliwość wyjazdów służbowych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 • kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopia uprawnień SEP;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisane odręcznie - zob. poniżej);
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisane odręcznie).

Termin składania:

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko elektroakustyka” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres [email protected] - do 31.08.2023 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku elektroakustyka zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.