Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

19 / 12 / 2023

Szukasz pracy? Sprawdź czy szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisku elektroakustyka

(operator światła i dźwięku)

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę
na stanowisko elektroakustyka w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa na okres próbny.

Zakres czynności m.in.:

 • przygotowanie i obsługa w szczególności światła i urządzeń audiowizualnych oraz dodatkowo nagłośnienia  w trakcie prób i spektakli ,
 • montaż i demontaż urządzeń w szczególności oświetleniowych i audiowizualnych  w celu przygotowania spektakli i innych wydarzeń artystycznych, w tym praca na wysokości pow. 3m.,
 • współpraca z reżyserami w opracowywaniu scenariusza świateł, projekcji audiowizualnych oraz muzyki poszczególnych spektakli,
 • utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych i sprzętu akustycznego w Teatrze (w tym w szczególności m.in. ewidencjonowanie i bieżące zaopatrzenie),
 • bieżące przeglądy, konserwacja i drobne naprawy urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych i elektrycznych,
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego,
 • obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
 • dbałość o wykorzystywany sprzęt teatru, jego odpowiedni transport i magazynowanie,
 • realizacja zgodnej z BHP eksploatacji urządzeń technologii scenicznej,
 • dbanie o estetykę sceny podczas prób i przedstawień,
 • inne prace techniczne, w tym montaż drobnej scenografii do spektakl,
 • współpraca z pozostałymi pracownikami Teatru, głównie z pracownikami Działu Techniczno-Administracyjnego.

Inne wymagania:

 • wykształcenie min. średnie (szkoła o profilu elektrycznym, elektronicznym), uprawnienia SEP E (mile widziane),
 • posiadanie min. podstawowych umiejętności w zakresie realizacji światła,
 • dyspozycyjność – praca w systemie równoważnego i przerywanego czasu pracy, w godzinach popołudniowych i w weekendy oraz niekiedy praca na wyjazdach,
 • gotowość do podróży służbowych.

Cechy:

komunikatywność, dojrzałość emocjonalna, zdolność analitycznego myślenia 
i planowania, samodzielność, wysoka kultura osobista, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy),
 • kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia uprawnień SEP,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisana odręcznie),
 • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisana odręcznie).

Termin składania:

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko elektroakustyka” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres [email protected]  do 29.12.2023 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku elektroakustyka zostaną poinformowane telefonicznie.

Pliki do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.