Aktualności

70 LAT BIELSKA-BIAŁEJ

70 lat razem

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 70-lecia połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski, przygotowana została identyfikacja wizualna tego ważnego dla miasta wydarzenia. Jej autorem jest Piotr Wisła, bielski artysta, grafik, malarz i rysownik.
 
Logo 70-lecia i oprawa graficzna jubileuszu będą prezentowane w przestrzeni miejskiej, na banerach, bilbordach oraz plakatach informujących o wydarzeniach w mieście, będą także eksponowane na papierze firmowym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, kopertach, stronie internetowej urzędu i materiałach promocyjnych.

Na logo składa się pomarańczowo-zielony napis 70 lat razem Bielsko-Biała. Cyfra siedem jest zielona, zero obok imituje dwukolorowe serce – po jednej stronie pomarańczowe, po drugiej zielone, przecięte białą wijącą się wstęgą. Serce to oba miasta i dzieląca je rzeka Biała.
 
Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego zachęca bielskie firmy i organizacje oraz mieszkańców miasta do włączenia się w te działania i promowania jubileuszu połączenia Bielska i Białej poprzez używanie identyfikacji wizualnej 70-lecia w swojej korespondencji, umieszczanie jej na stronach internetowych oraz na materiałach promujących własną działalność.

źródło: UM BB
 

Bielsko-Biała ma 70 lat 

1 stycznia 1951 roku w jeden organizm miejski połączono Bielsko – miasto leżące na Śląsku Cieszyńskim - i małopolską Białą Krakowską. W ten formalny sposób powstało jedno miasto Bielsko-Biała złożone z dwóch organizmów sąsiadujących ze sobą i przenikających się od wieków. 

Pierwsze wzmianki o Bielsku pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku, natomiast Biała powstała w II połowie XIV w. jako przysiółek Lipnika, na początku XVII w. stała się osobną gminą wiejską, a w 1723 r. uzyskała prawa miejskie. Oba miasta rozdzielone rzeką Białą rozwijały się, tworząc jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Austro-Węgier. W czasie II wojny światowej Biała została włączona do Bielska. Po wojnie oba miasta funkcjonowały odrębnie.

Strategiczna decyzja o połączeniu Bielska i Białej zapadła w Warszawie podczas 87. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego RP, które odbyło się 30 grudnia 1950 roku. Na tym posiedzeniu, prowadzonym przez wicemarszałka Wacława Barcikowskiego, przyjęto prowizorium budżetowe na rok przyszły i dokonano formalnego włączenia miasta Białej do województwa katowickiego.  
Jak relacjonowała prasa: poseł Dąbrowicz (PZPR) złożył sprawozdanie Komisji Prawniczej i Regulaminowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie granic województwa krakowskiego i katowickiego. Mówca podkreślił, że dotychczasowe granice tych województw oddzielały miasta Bielsko i Biała, które stanowią jeden organizm miejski i są związane gospodarczo z Katowicami i zagłębiem węglowym Śląska. Projektowana obecnie ustawa usuwa ten stan rzeczy, włączając miasto Biała do woj. katowickiego. W drugim i trzecim czytaniu Izba uchwaliła ustawę jednomyślnie. Stosowne rozporządzenie dotyczące wprowadzenia uchwały i zmian administracyjnych w regionie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut i prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz. Nie dotyczyły one tylko Bielska i Białej, ale również gmin: Biała, Bestwina, Bystra-Wilkowice oraz Szczyrk, które również zostały włączone do powiatu bielskiego i województwa katowickiego.

JacK 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.