Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

11 / 10 / 2021

PRACOWNIK TECHNICZNY

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIKA TECHNICZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. WYMAGANIA:

·         gotowość do pracy zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy również w niedziele i święta;

·         dyspozycyjność, kultura osobista, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność;

·         praca na wysokości powyżej 3 metrów;

umiejętność pracy z elektronarzędziami. 


II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

1)      montaż i demontaż dekoracji,

2)      obsługa techniczna widowisk,

3)      uczestniczenie w próbach i wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną realizowanych w Teatrze spektakli,

4)      przygotowywanie sceny do montażu dekoracji,

5)      załadunek i rozładunek dekoracji oraz obsługa widowisk w terenie,

6)      kontrolowanie stanu scenografii i usuwanie bieżących usterek,

7)      utrzymywanie porządku w magazynach dekoracji i lalek, 

8)      wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych wynikających z bieżących potrzeb, 

9)      wykonywanie prac remontowo-budowlanych (malowanie, drobne naprawy),

10)   bieżąca konserwacja instalacji wod.-kan. oraz usuwanie drobnych usterek i awarii.

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       List motywacyjny (podpisany odręcznie),

2.       Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),

3.       Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

4.       Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisana odręcznie),

6.       Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisana odręcznie).

IV.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko pracownik techniczny” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej ul. Adama Mickiewicza 20 lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  [email protected] -  do dnia 22.10.2021 r. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

V. INNE INFORMACJE

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.
Umowa o pracę na okres próbny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.