Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

05 / 10 / 2021

PORTIER

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko PORTIERA na umowę zlecenie.

 

I. WYMAGANIA:

·         gotowość do pracy zmianowej (3 zmiany) także w soboty, niedzielę i święta,

·         dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,

·         mile widziana umiejętność obsługi monitoringu wizyjnego.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

1.       bieżąca kontrola osób wchodzących i wychodzących z budynku Teatru,

2.       obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń znajdujących w pomieszczeniu portierni,

3.       wydawanie i odbieranie kluczy upoważnionym pracownikom, 

4.       dokonywanie obchodów budynku 2-3 razy w trakcie pełnienia dyżuru,

5.       informowanie właściwych służb o zaistniałych nieprawidłowościach,

6.       utrzymanie porządku wokół budynku Teatru.

 

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       Życiorys (CV),

2.       List motywacyjny (podpisany odręcznie),

3.       Oświadczenie o ochronie danych osobowych (podpisane odręcznie).

 

IV.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko portiera” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej ul. Adama Mickiewicza 20 lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  [email protected] -  do dnia 22.10.2021 r. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

 

V. INNE INFORMACJE

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.