Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE: KRAWCOWA

06 / 06 / 2022

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę 
na stanowisko KRAWCOWEJ w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa na okres próbny.

 

1.    PRZEDMIOT NABORU:

 

Świadczenie usług krawieckich w pracowni krawieckiej  Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej tj. m.in.:

1)        szycie kostiumów dla aktorów i lalek, według projektów scenografa,

2)        przeróbki oraz bieżąca naprawa dekoracji i kostiumów,

 

2.    WYMAGANIA:

 

1)      wykształcenie minimum zawodowe,

2)      doświadczenie w pracy krawcowej, 

3)      odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

4)      umiejętność pracy w zespole,

 

3.    WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)      List motywacyjny (podpisany odręcznie),

2)      Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),

3)      Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

4)      Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5)      Oświadczenie : (podpisane odręcznie)

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane 
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisane odręcznie).

7)      Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisane odręcznie).

 

 

4.    TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko krawcowa”  w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  [email protected]   -  do dnia 17 czerwca 2022 r. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku krawcowej zostaną poinformowane telefonicznie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.